fbpx

NHỮNG VI PHẠM VỀ BẤT ĐỘNG SẢN 2020 BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những mức phạt cụ thể cho các vi phạm về bất động sản được quy định cụ thể trong chính sách bất động sản năm 2020, cụ thể từng trường hợp vi phạm bị phạt như sau:

 1. Chậm làm sổ đỏ cho người dân.
 • Thời gian có hiệu lực của nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ: từ ngày 5/1/2020
 • Hành vi: Đơn vị kinh doanh bất động sản hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất không nộp hồ sơ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua làm thủ tục cấp sổ hồng sẽ bị phạt
 • Mức phạt:

+ Mức vi phạm 50 ngày đến 6 tháng sẽ bị phạt tiền từ mức 10 triệu đến 100 triệu đồng

+ Mức vi phạm 6-9 tháng sẽ bị phạt tối đa 300 triệu đồng

+ Mức vi phạm 9-12 tháng mức phạt tối đa là 500 triệu đồng

+ Mức vi phạm từ 12 tháng trở lên mức phạt tối đa là 1 tỷ đồng

 1. Phân lô bán nền sai.
 • Thời gian có hiệu lực: Từ ngày 5/1/2020
 • Hành vi: những rường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ kiện
 • Mức phạt: từ 20 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo diện tích.
 1. Lấn, chiếm đất cũng phạt lên đến 1 tỷ.
 • Thời gian có hiệu lực: Từ ngày 5/1/2020
 • Hành vi 1: lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn
 • Mức phạt:

+ Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta

+ Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta

+ Phạt tiền từ 40-100 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

+ Phạt tiền từ 100-200 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1 héc ta

+ Phạt tiền từ 200-500 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên.

 • Hành vi 2: lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị
 • Mức phạt: bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.
 1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Thông tư 07/2019/TT-BTP)
 • Thời gian có hiệu lực: 10/1/2020
 • Hành vi: đăng ký thế chấp với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.Đăng ký thế chấp này được thực hiện như với đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình xây dựng.
 • Mức phạt như trong Thông tư 07/2019/TT-BTP

 

Bình Luận

Call Now ButtonGọi Ngay 0968 02 1386