fbpx

NHNN yêu cầu các ngân hàng rà soát việc mua trái phiếu doanh nghiệp

Nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) có dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Một số đơn vị đầu tư trái phiếu ở mức cao, biến động lớn khó kiểm soát. NHNN yêu cầu các ngân hàng phải rà soát và kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. 

Trong văn bản gửi các ngân hàng thương mại (NHTM), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề cập hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng tiềm ẩn rủi ro vì 4 nguyên nhân.

Thứ nhất, một số đơn vị có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và tiếp tục tăng nhanh. Thứ hai, số dư đầu tư trái phiếu vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản lớn khi thị trường bất động sản chưa phục hồi vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Thứ ba, một số ngân hàng đầu tư trái phiếu với mục đích khác ở mức cao và biến động lớn, khó kiểm soát. Cuối cùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư trái phiếu với mục đích cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành trong 2019.

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng và hạn chế rủi ro trong hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các NHTM rà soát các quy định, đặc biệt các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp.

NHNN cũng yêu cầu các NHTM không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành theo đúng quy định tại Thông tư số 15 ngày 18/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016.

Đồng thời, các NHTM cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu có mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để hạn chế rủi ro.

Các NHTM cũng được yêu cầu kiểm tra, giám sát sau cho vay, đặc biệt giảm sất việc sử dụng vốn đúng mục đích khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tích cực triển khai các biển pháp kiểm soát nợ nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh. Đồng thời, các NHTM cũng cần rà soát kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu với các doanh nghiệp có số dư lớn, nhất là các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng/doanh nghiệp khác.

Nguồn: Người Đồng Hành

Bình Luận

Call Now ButtonGọi Ngay 0968 02 1386