fbpx

Làm việc với TimeBuck: Mục Signups

Hướng dẫn làm việc với TimeBuck: Mục Signups

Đây là giao diện khi bạn vào mục EARN-> Signups

Nếu bạn chưa có tài khoản thì có thể đăng ký Tại Đây.

Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ được trả tiền để đăng ký vào các trang web khác nhau. Vì mỗi trang web là khác nhau, tất cả chúng đều yêu cầu những thứ khác nhau để đăng ký. Khi bạn nhấp vào nút Xem màu xanh lục, nó sẽ hiển thị cho bạn chính xác những gì được yêu cầu để đăng ký trang web và bằng chứng bạn cần cung cấp. Khi bạn nhấp vào nút Bắt đầu đăng ký, bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ đăng ký. Nếu bạn không gửi bằng chứng trước khi kết thúc 30 phút, chiến dịch đó sẽ hết hạn và nó sẽ sẵn sàng để người khác hoàn thành.

Sau khi bạn đã gửi bằng chứng của mình, nhà quảng cáo sẽ có 4 ngày để xem xét bằng chứng của bạn và phê duyệt việc gửi của bạn. Nếu bạn không đăng ký chính xác hoặc cung cấp bằng chứng giả mạo, nhà quảng cáo có thể từ chối việc gửi của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng nội dung gửi của bạn bị từ chối do nhầm lẫn, bạn có thể gửi tranh chấp chống lại nhà quảng cáo đó và nhân viên TimeBucks sẽ xem xét vụ việc. Khi bạn đã được chấp thuận cho chiến dịch đăng ký, bạn sẽ không được phép đăng ký lại cùng một trang web.

Nếu bạn muốn mua các lượt giới thiệu cho bất kỳ trang web hoặc trang web PTC / GPT nào, bạn có thể bắt đầu Chiến dịch đăng ký của riêng mình bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Bạn bấm vào những task bên dưới để thực hiện

Sau khi thực hiện đăng ký xong thì sẽ như thế này

Sau khi được phê duyệt thì tiền sẽ tự cộng vào ví của bạn.

Nếu bạn chưa có tài khoản thì có thể đăng ký Tại Đây.

Chúc bạn có nhiều thu nhập

Bình Luận

Call Now ButtonGọi Ngay 0968 02 1386