fbpx

Hướng dẫn kiếm thêm thu nhập Online từ TimeBuck

Bước 1: Đăng ký tài khoản Tại Đây Nhận Ngay 1$.

Step 1: Register an account Here Receive $ 1 now.

Bước 2: Tạo tài khoản bằng email

Step 2: Create an account by email

đăng ký Timebucks

Tại đây, bạn điền đầy đủ các thông tin như sau:

You fill out the following information:

 •  Thêm Email: Nhập Email bạn muốn đăng ký tài khoản vào
 • Add Email: Enter the Email you want to register for the account
 •  Mật khẩu: Bạn nên kết hợp đặt chữ chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt -> Để tài khoản bảo mật được mạnh mẽ nhất
 • Password: You should combine uppercase, lowercase letters, numbers, special characters -> To ensure the strongest security account
 •  Nhập lại mật khẩu của bạn
 • Enter your password again
 •  Cuối cùng, bạn nhấn vào nút ”Tôi không phải người máy”.
 • Finally, click the “I’m not a robot” button.

-> Sau khi hoàn tất, bạn nhấn vào nút ”Đăng ký ngay”.

-> Click on the “Register now” button.

Bước 3: Xác minh email

Step 3: Verify email

Timebucks đã gửi đến bạn địa chỉ mail để xác minh -> Click tiếp vào link như trên hình bên dưới nhé.

Timebucks has sent you an email address to verify -> Click on the link as shown in the image below.

Xác minh email
Xác minh email
Verify email

Bước 4: Cài đặt thông tin

Step 4: Install information

Lúc này, bạn được chuyển đến giao điện chính trên trang chủ Timebucks. Trên thanh menu chính, bạn hãy tìm đến mục Settings.

You are redirected to the main interface on the Timebucks homepage. On the main menu bar, navigate to the Settings section.

-> Rồi chọn vào mục Profile, để cung cấp đầy đủ các thông tin như sau:

-> Click on Profile, to provide the following information:

 • First Name: Tên của bạn
 • Last Name: Họ của bạn
 • Date of Birth: Cung cấp ngày, tháng, năm sinh của bạn vào đây
 • State: Tỉnh thành bạn đang sinh sống
 • Address: Địa chỉ hiện tại bạn đang sinh sống.
 • Post Code: Mã số vùng của bạn
 • Gender: Chọn giới tính của bạn

Cài đặt thông tin

=> Sau khi hoàn tất, bạn hãy nhấn vào nút Update

=> Once completed, please click the Update button

Bước 3: Các bạn vào mục EARN => click vào TikTok  => Page Setup và làm theo hướng dẫn để liên kết tài khoảng TikTok với TimeBucks

Step 3: Go to EARN => click on TikTok => Page Setup and follow the instructions to link your TikTok account with TimeBucks

Sau khi bạn liên kết thành công với TikTok thì Trong phần Post  sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ cho bạn làm để kiếm thêm thu nhập.

After you successfully link with TikTok, the Post will have more tasks for you to earn more income.

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm thêm các nhiệm vụ như xem video, thực hiện khảo sát để gia tăng thu nhập.Khi tài khoảng của các bạn được 10 $ thì có thể rút tiền về ví điện tử nhé.

In addition, you can also do additional tasks such as watching videos, conducting surveys to increase income.When your account gets $ 10, you can withdraw money to your e-wallet.

Đăng ký tài khoảng Tại Đây

Register an account Here

Hướng dẫn chi tiết cách làm việc trên TimeBuck để kiếm thêm thu nhập

Link Hướng dẫn Tại Đây

Và làm theo hướng dẫn như bên trên nhé. Chúc bạn thành công.

And follow the instructions as above. Good luck.

Bình Luận

Call Now ButtonGọi Ngay 0968 02 1386